Voiko esimiestyöstä vapautua?

On surullista huomata kuinka tyytymättömiä monet esimiehet ovat rooliinsa. Olen huomannut tämän haasteen asiakaskäynneillä, esimiesauditoinneissamme, haastatteluissa, 360 arvioinneissa, SHL testeissä ja keskusteluissamme Sankarintekijöidemme kanssa. Valitettavan usein on noussut esiin ajatus, että henkilöt eivät haluaisi olla esimiehiä, mutta eivät ole tätä uskaltaneet kertoa esimiehelleen. Voisiko esimies-tehtävä ollakin määräaikainen? Onko todellakin niin, että kun kerran on valittu esimieheksi, ei tästä hommasta enää pääse pois?

Mistä on kyse?

Esimieheksi noustaan edelleen usein menestyneen asiantuntija-uran perusteella. Esimiestehtävä nähdään usein ”palkintona” hyvästä työstä. Usealla tehtävään valitulla esimiestaidot puuttuvat, eikä esimiesasemaan ole välttämättä edes haluja. Monesti onkin niin, että kun oma esimies tarjoaa esimiestehtävää, on se kasvojen menettämisen pelossa ”pakko” ottaa vastaan.

Esimiehen roolihan on viime vuosina painottunut varsin merkittävästi valmentavaan johtamiseen. Esimiestyö on murroksessa työelämän muuttuessa, mutta tarve hyvälle ja yksilöiden tarpeet huomioivalle johtamiselle säilyy. Oman alaisen hyvinvoinnista huolehtiminen jää usein viime kädessä esimiehen harteille. Se on raskas ja joskus jopa kohtuuton vastuu.

Tämän päivän esimieheltä odotetaan usein enemmän, mitä aloitteleva esimies edes osaa kuvitella. Monelle nouseekin tunne, että esimiestyö ei ole enää samaa kuin aikaisemmin. Esimiehellä pitää olla valmiudet muutoksen ymmärtämiseen, kykyä tilannetajuiseen yksilölliseen huomiointiin ja tarvittaessa napakkaakin tekemisen ohjausta. Palautteen antamisen ja sen hakemisen taidot sekä halu kehittää jatkuvasti omaa johtamisosaamista ovat tärkeitä odotuksia esimiesroolissa toimivalle.

Mitä jos on nuorena halunnut päästä esimieheksi, mutta nyt ei enää haluakaan esimiesroolin painavaa vastuuta? Tai mitä jos esimiehenä kokee, että ei vaan pärjää työssään? Sama pätee myös johtoryhmäpaikkaan? Mitä jos esimiestyöstä / johtoryhmän jäsenenä olemisesta ”pääsisikin” pois, ilman että edut muuttuvat? Voisiko esimiestehtävät olla jatkossa muutaman vuoden määräaikaisia tehtäviä ja siinä olisi vaikka vuoden koeaika? Olisiko se keneltäkään pois, että voisi katsoa onko sopiva esimiehen rooliin ja huomata vuoden aikana mitä kaikkea siihen kuuluu?

Esimiestyö ei todellakaan ole mikään titteli ja palkinto! Kunnon esimies hallitsee niin lainsäädännön kuin ihmisten johtamisen roolin sekä muokkaa sen päivittäin tilanteen vaatimalla tavalla. Monesti esimiestyö on varsinkin alamäessä yrityksen epäkiitollisimpia tehtäviä! Suosittelenkin jokaiselle, että työtä ei kannata valita ensisijaisesti tittelin tai palkan tähden, valitse se mieluummin niin että voit nauttia työstäsi ja olla siitä ylpeä.

Työnteko vie todella ison osan elämästämme, joten on meille kaikille parempi että teemme työtä johon meillä on motivaatiota.Toivon myös että jokainen tätä blogia lukeva saisi tehdä juuri sellaista työtä, joka tekee Sinut tyytyväiseksi.

Sankarintekijän johtamisvinkki:

Muutamien asiakkaidemme luona olemme tehneet muutoksia, joissa esimies on ”vapautettu” esimiehen roolista. On ollut mahtava huomata miten sekä ”vapautunut” henkilö että toimitusjohtaja ovat olleet tyytyväisiä lopputulokseen. Yrityksissä on luotu hyvien kokemusten pohjalta näistä pysyviä käytäntöjä koskettamaan kaikkia esimiesroolissa toimivia.

Pohdi ainakin seuraavia kysymyksiä:

  • Mitä jos sinä kysyisit seuraavassa kehityskeskustelussa esimiehiltä haluavatko he jatkaa esimiehinä?
  • Keskustellaanko teillä oikeasti rehellisesti siitä, miltä esimiehenä oleminen tuntuu?
  • Uskallatko sinä tehdä esimiestyöstä määräaikaisen?
  • Mikä on pahinta mitä voisi tapahtua, jos esimiestyöstä pääsisikin pois?

Heromaker Oy on esimiestyön ja ihmisten johtamisen kehittämiseen erikoistunut yritys. Olethan yhteydessä, mikäli haluat tilata kauttamme esim. johtamisen 360 arvioinnin, esimiesvalmennuksen, esimiesauditoinnin, johtamisen auditoinnin tai tarvitset johtajalle/esimiehelle ammattimaista Business Coachingia.

Katri / Sankarintekijä