Wiki Wikström

Heromakerin uusin Sankarintekijä on Wiki Wikström. Wiki Wikström on suorasanainen valmentaja ja kehittämistyön ammattilainen. Wikillä on taustalla yli 30 vuoden rautainen kokemus HR:n ja henkilöstön kehittämisen puolelta sekä kansainvälisissä että kotimaisissa yrityksissä. Wiki on ollut vastuussa useista laajoista osaamisen kehittämisen projekteista ja myös aiemmissa työnkuvissaan valmentanut ja opastanut muita uusien toimintatapojen käyttöönottamisessa. Yrittäjänä Wiki haluaa auttaa yksilöitä, yrityksiä ja organisaatioita pääsemään parhaaseensa ja oivaltamaan uutta keskustelevan ja kysyvän valmennuksen kautta.

”If you did good yesterday, do better today and be excellent tomorrow!”
– Wiki Wikström –

Wiki on räväkkä ja aito persoona, jota ohjaa vahva tahtotila mennä eteenpäin ja kehittää asioita. Hän on taitava tunnistamaan toisten potentiaalin ja tukemaan sen esille tuomisessa. Hän uskoo, että haastavatkin tilanteet ja vastoinkäymiset voidaan kääntää voimavaroiksi, jotka tekevät vahvemmaksi ja opettavat uutta. Omalla toiminnalla ja valinnoilla voi aina vaikuttaa – keskeistä on oppia ymmärtämään omat kehittymisen ja kehittämisen mahdollisuudet.

Kehittämisen toimenpiteet erottavat yritykset ja organisaatiot toisistaan ja luovat ainutlaatuista kilpailuetua. Menestys edellyttää erityisesti organisaation ja ihmisten kehittämisen kulkemista käsi kädessä. Henkilöstön osaamisen kehittämistä ja toimintatapojen oppimista Wiki edistää prosessinomaisesti jatkuvasti, jotta organisaatiossa kyetään toteuttamaan onnistuneesti muutoksia ja uudistuksia.

Kehitysprosessi vaatii toimivan strategian lisäksi viestintäosaamista ja pitkäjänteisyyttä. On keskeistä, millä tavoilla toimintaa ja ihmisiä johdetaan – osataanko suunnata fokus onnistumisiin ja palkitaanko uusilla tavoilla tekemistä riittävästi? Wikillä on erityinen kyky sopeuttaa kehitystoimenpiteet ja valmennukset organisaation ja yrityksen kulttuuriin sopiviksi. Samat muutokset ja prosessit eivät sovellu kaikkialle, ja siksi Wiki pyrkii aina löytämään asiakkaalleen aidosti toimivimman, kohdennetun ratkaisun.

Wiki tarjoaa monipuolisia, omia oivalluksia ja uusia ajatuksia herättäviä valmennuksia ja luentoja. Valmennukset keskittyvät erityisesti kokonaisvaltaiseen, positiivisen palautteen ja kannustamisen kautta johtamiseen, ajanhallintaan sekä toiminnan ja osaamisen kehittämiseen. Erilaisia tutkimus- ja analyysityökaluja käyttämällä Wiki auttaa resurssien ja ihmispääoman tehokkaammassa hyödyntämisessä, samalla lisäten hyvinvointia korreloimalla työnkuvat paremmin henkilöstön persoonien ja osaamisen kanssa. Wiki ei päästä valmennettaviaan helpolla, vaan osallistaa vahvasti, edesauttaen vastausten itsenäistä löytämistä ja uuden omaksumista.

Coaching on prosessi, jossa Wiki auttaa sinua ottamaan käyttöön omia voimavarojasi ja saavuttamaan tavoitteesi. Coachingin avulla fokusoit ajatteluasi  ja toimintaasi, saavutat tavoitteita sekä suunnittelet toimintastrategioita kestävästi ja pysyvästi.

Wiki auttaa sinua kehittämään ja hyödyntämään koko nykyisen ja käyttämättömän potentiaalisi. Saavutat ja myös ylität omat tavoitteesi  samalla auttaen koko organisaatiota menestymään. Yrityksen panostus coachingiin tuottaa tuloksia sekä yksilöiden keskinäisessä kanssakäynnissä, tuloksellisuudessa ja  yrityksen tuottavuudessa, laadussa ja asiakastyytyväisyydessä.

Lue Wikin taustoista tarkemmin LinkedIn-profiilista: linkedin.com/in/w1k1-wikstr0m

Kaipaatko sparraajaa toiminnan kehittämiseen tai valmentajaa johdon / henkilöstön kehittämiseen? Ota rohkeasti yhteyttä wiki@heromaker.fi ja saat Wikin supervoimat heti käyttöön.

Tervetuloa tiimiimme Wiki!