Uusi yhteistyökumppani Ari Kuutschin

Ari Kuutschin / Heromaker Oy

Heromakerin uusin yhteistyökumppani on HR Legalin Ari Kuutschin. Arilla on laaja kokemus johtamisesta.

Hän on toiminut lakimiehenä, toimitusjohtajana, valmentajana, rekrytointipäällikkönä, yrittäjänä ja ammattijohtajana. Koulutukseltaan Ari on oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari.

Arin mukana asiakkaamme saavat hurjasti lisää johtamiskokemusta ja vahvaa strategista osaamista. Asiakkaanamme kohtaat Arin mm. erilaisten projektien yhteydessä, valmennuksissa ja johtoryhmien sparraajana.

Tässä muutamia esimerkkejä Arin palveluista:

  • Sparraus työnantajamielikuvan, henkilövalintamenetelmien, massarekrytointien ja rekrytointiprosessin kehittämisessä
  • HR konseptin ja strategisen henkilöstösuunnittelun mallinnus ja käyttöönotto
  • Organisaation muutosprosessien läpivientiä organisaation rakenteen suunnittelussa, tärkeimpien prosessien ja johtamiskäytänteiden mallinnukseen
  • Käytännön johtamistyö:  Miten yrityskulttuurin muutokseen saadaan vauhtia ja voimaa keskittymällä roolien ja vastuiden kirkastamiseen, palautekulttuurin luomiseen, positiiviseen tunneilmastoon ja työn ja tekijöiden arvostamiseen. Työn tuottavuuden jatkuva parantaminen on inspiroiva haaste Arille.
  • Esimiesten ja johtoryhmien valmennus
  • Palveluntuottajien johtaminen tutuksi: aloitetaan datasta, eliminoidaan monimutkaisuus ja keskitytään arvoa lisääviin toimenpiteisiin, varmistetaan tekemisen läpinäkyvyys ja vastuiden kirkastaminen. Tehdään yhdessä ja parannetaan toimintaa yhdessä.
  • Partneruuksien luominen uusille alueille, jotta voimakas kasvu on mahdollista.  

Strategialähtöinen ajattelu ja liiketoiminnan kehittäminen on lähellä Arin sydäntä: ”muutosjohtamisen ytimessä ovat konkreettiset käytännön toimenpiteet strategiasta johdettuna. Täytyy olla kykyä tiivistää ja yksinkertaistaa isoja ja joskus vaikeitakin kokonaisuuksia.”

Työelämän haavetta kysyttäessä Ari esittää toiveen siitä, että itsekkyys vähenisi ja fokus siirtyisi enemmän yhdessä aikaansaamiseen.

Ari on kiinnostunut strategian toimeenpanosta, työn tuottavuuden parantamisesta, tunteiden vaikutuksesta ihmisten motivoimisen, suorituskyvyn parantamisen ja sitouttamisen ja johtamisen näkökulmasta.

Vapaa-ajalla Ari nauttii luonnossa patikoimisesta ja kokkaamisesta.  Arin harrastuksiin kuuluu majakoiden bongailu ja intohimona on eri kulttuureihin (myös ruokakulttuureihin) tutustuminen.

Lue Arin taustoista tarkemmin LinkedIn-profiilista:  https://www.linkedin.com/in/ari-kuutschin-9a6b1b28/

Haluatko ymmärtää miten Sinun yrityksessäsi voidaan parantaa työn tuottavuutta paremman ihmisten johtamisen kautta? Ota rohkeasti yhteyttä ari.kuutschin@hrlegal.fi ja saat Arin supervoimat heti käyttöön.

Tervetuloa Ari verkostoomme!