Työnteon muutos haastaa työyhteisöviestinnän

Maailma teki digiloikan noin vuosi sitten, kun työelämässä hajaannuttiin pandemian vuoksi toimistoista koteihin etätöihin. Koronan ohella on seurattu muitakin maailman tilanteeseen vaikuttavia asioita, kuten ihmisoikeustilannetta Venäjällä ja presidentin valintaa Yhdysvalloissa. Yksinäisyys, eriytyminen ja vallankäyttö ovat nostaneet voimakkaasti päätään.

Toivoa ja demokratiaa vahvistavat puheet ja teot antavat voimaa jaksaa vaikeiden aikojen yli. Tiedon läpinäkyvyys, vaikuttamismahdollisuus ja mahdollisuus toimia yhdessä eli osallisuus lisäävät yhteistä hyvää ja yhteisöllisyyttä. Samat asiat ovat myös työyhteisön kolme hyvää.

Kuulluksi ja hyväksytyksi tulemisen kokemus tuottaa hyvinvointia ja halua toimia oman työyhteisön puolesta. Vaikuttaminen omaan työhön vahvistaa työn merkityksellisyyden kokemusta, mikä on tutkimusten mukaan yksi tärkeimmistä työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden edellytyksistä. Läpinäkyvä tieto on ehdotonta kokonaisuuksien ymmärtämiselle, työn tekemiselle ja tiedon edelleen jakamiselle.

Tiesitkö muuten, että korona-aikana tehdyn tutkimuksen mukaan vain yhdeksän prosenttia yrityksistä korostaa hyvin sekä ihmisten johtamista että työntekijöiden osallisuutta, vaikka juuri ne ovat oleellisia tuottavassa johtamisessa? Hätkähdyttävän pieni osuus, eikö totta? Lue lisää Sankarintekijä Ossi Auran blogista.

Osittainen palaaminen toimistolle houkuttelee

Rune & Berg Designin tekemä kyselytutkimus koronan pysyvistä vaikutuksista työelämään osoittaa, että muutos on tullut jäädäkseen.

Etätyö on antanut monille mahdollisuuden rauhoittua keskittymistä vaativien tehtävien hoitamiseen. Toimistolle palaaminen ainakin osittain, vaikka pariksi päiväksi viikossa kuitenkin houkuttelee. Lähitöihin halutaan tekemään yhteistyötä, kehittämään ja rakentamaan yhteishenkeä. Myös tiedonkulku toimistolla koetaan helpommaksi. Etätöissä voisi jatkossakin hoitaa suorittavat työt.

Koronan päättyessä on siis edessä taas uusi tilanne, kun pysyvän etätyön rinnalle tulee lähityö. Syntyy “uusi normaali”, hybridityömalli.

Osallisuuden merkitys korostuu

Monilla työpaikoilla kulttuuri ja viestinnän käytännöt ovat muokkautuneet aikana ennen koronaa. Etätyöhön päädyttiin valtavalla rytinällä, kuka milläkin välineillä ja taidoilla. Vuoden aikana etäviestintää on ehditty jo kehittää toimivammaksi, vaikka alku tuntui aika haastavalta monissa työyhteisöissä.

Syntyvä hybridityömalli vaatii uudenlaista viestintää, jotta työyhteisön kolme hyvää toteutuisivat tasavertaisesti. Kun osa henkilöstöstä on etänä ja osa fyysisesti läsnä, on haastavaa viestiä niin, että syntyy sama läsnäolon tunne ja osallisuuden mahdollisuus kaikille.

Miten voisi luoda etä- ja lähityöntekijälle tasavertaiset vaikutusmahdollisuudet? Miten mahdollistetaan toimistossa tapahtuva sujuva tiedonkulku etätyöntekijöille? Miten järjestää työyhteisöä tiivistävää keskustelua etätyöntekijöiden kanssa, kun se usein käydään kahvihuoneissa tai sattumanvaraisissa käytäväkeskusteluissa? Miten voisi saada luontevaa vuorovaikutteisuutta tiedotustilaisuuksiin, kun osallistujia on paikan päällä ja etänä? Entä miten taataan hiljaisen tiedon siirtyminen niille ja niiltä, jotka työskentelevät etänä?

Nyt jos koskaan olisi oikea hetki päivittää työyhteisöviestintää. Miten jatkossa toimivat työyhteisöviestinnän rakennuspuut: johdettu keskustelu, tiedottaminen, vastuullinen dialogi ja yhteisöllisyyttä rakentava viestintä (Juholin, Communicare, 2017)? Samalla voisi tarkastella ovatko työyhteisön roolit, viestintävastuut ja esimerkiksi esimiesviestinnän työkalupakki ajantasalla. Kun varmistetaan työyhteisön kolme hyvää jatkossa, voidaan ehkä kääntää tuo yhdeksän prosenttia 91 prosentiksi.

Tuottavan johtamisen taustavoimat ovat nyt apunasi, ota yhteyttä ja voimme keskustella aiheesta lisää.

Terveisin, Saara Raudasoja

040 837 8977, saara@heromaker.fi

https://www.linkedin.com/in/saararaudasoja/