Työnteko muuttuu, muututko sinä?

Aloitan Heromakerin Sankarintekijöiden blogisarjan, johon Tommi Talasto viittasi eilisessä blogissaan: https://heromaker.fi/vanha-strategiasi-joutaa-roskakoriin-miten-johdat-muuttuneessa-tilanteessa/

Vallitseva maailmanlaajuinen pandemia on muuttanut työnteon muotoja. Teemme tällä hetkellä enemmän etätöitä kuin koskaan ennen. Myös aloilla, joilla etätyöt aiemmin eivät ole olleet mahdollisia, tehdään samoja töitä nyt sujuvasti kotikonttoreissa. Jokaiselle tämä muutos on vaikuttanut eri tavoin.

Toisille se on ollut tervetullut muutos, joka on tehostanut omaa tuloksellisuutta. On ollut aikaa keskittyä työhön ja saattaa tehtävät kerralla valmiiksi. Ei keskeytyksiä kollegalta pöydän yli tai ”mulla on yksi pieni kysymys” -keskeytyksiä, jotka todellisuudessa vievät pitkän ajan ja osoittautuvat ”ei niin pieniksi” -kysymyksiksi. Ne saattavat olla myös kysymyksen muotoon naamioituja tehtävänantoja, tyyliin ”voitko hoitaa tämän kun tiedät / osaat tämän paremmin?”

Toisille muutos on ollut haaste, jonka äärellä olemme oppineet ratkaisukeskeisyyttä ja taklanneet pienet ongelmat ketterästi ja innovatiivisesti. Haaste on ilmennyt myös sosiaalisena tyhjyytenä, kun tuttu kollega ei olekaan ajatusten peilinä pöydän toisella puolella. Kynnys pienille, tarkentaville kysymyksille on noussut. Erityisesti niille, joiden lapset ovat olleet kotikoulussa, tämä on varmasti tuntunut haastavalta, kun työn lisäksi on rooli myös opettajana ja vanhempana samanaikaisesti.

Mitä olemme oppineet?

Totuus on se, että olemme oppineet paljon:

  • Olemme oppineet tekemään töitä enemmän yksilöinä ja ratkaisemaan ongelmia, joiden ratkaisemisen olemme aiemmin siirtäneet muille.
  • Olemme oppineet toimimaan keskittyneesti, tehostetusti ja kerralla loppuun asti.
  • Olemme oppineet toteuttamaan asioita tuloksellisesti.
  • Olemme oppineet luottamaan siihen, että jokainen on tilivelvollinen omien tavoitteidensa täyttämiseen.
  • Olemme oppineet ajanhallintaa, delegointia ja suunnitelmallisuutta.
  • Olemme oppineet priorisoimaan tehtävät ja päättäväisyyttä niiden läpivientiin.
  • Luottamus itseen ja toisiin on kasvanut yhteisten tavoitteiden ja aikataulujen saavuttamiseksi.

Opettelemme vielä johtamista hajautetussa organisaatiossa. Miten huomioimme yhteisöllisyyden yksilöiden lisäksi, kun emme toimi fyysisesti yhdessä?

Olemme kekseliäitä ja hyödynnämme etäyhteyksiä myös yhteisön lujittamisessa.

Vietämme virtuaalisia kahvi- ja lounastaukoja, pidämme palaverit verkossa ja kehitymme niiden käytössä jatkuvasti. Kysymme enemmän kuulumisia toisiltamme ja autamme toisiamme jaksamaan tarjoamalla apua ja ideoita työhön ja arjen haasteisiin.

Kun tilanne muuttuu, pandemia on ohi ja yritetään palata aiempiin tapoihin, on edessä aivan uusi tilanne.

Olemme muuttaneet tapojamme toimia ja paluuta entiseen ei ole. Miten muutokset vaikuttavat omassa organisaatiossasi ja miten olet itse muuttunut? Mitä hyvää jokainen voi tuoda tullessaan palatessaan työpaikalle? Vai palaako kaikki työpaikalle? Etätyöstä on tullut uusi normi.

Organisaatiot ovat uuden äärellä toiminnan, toimintaketjujen, avoimuuden, arvojen ja yhteisöllisyyden, osallistamisen ja erityisesti johtamisen kehittämisen uusien muotojen miettimisessä ja toteuttamisessa.

Tuottavan johtamisen taustavoimat ovat nyt apunasi, ota yhteyttä ja voimme keskustella aiheesta lisää.

Terveisin, Wiki

040 0847551, wiki@heromaker.fi