Toimitusjohtaja – vältä johtoryhmän sudenkuopat

Toimitusjohtaja. Oletko miettinyt miksi johtoryhmätyö ei toimi? Käykö johtoryhmäsi kokouksissaan vuorotellen läpi edellisen viikon tai kuukauden kuulumisia. Kuka johtaisi yrityksesi strategiaa, jos johtoryhmä on liian operatiivinen? Entä mitä voit tehdä, jos joku johtoryhmän jäsen ei tuota lisäarvoa?

Mistä on kyse?

Olen vieraillut kymmenissä erilaisissa johtoryhmissä eri aloilla ja eri puolella maailmaa. Teen työssäni paljon johtoryhmätyön auditointeja ja valitettavan usein kehityskohteet löytyvät samoista teemoista: johtoryhmä on joukko yksilöitä eikä toimi tiiminä, johtoryhmä on liian operatiivinen tai johtoryhmätyöstä puuttuu rakenne kokonaan.

Johtoryhmästä muodostuu joukko yksilöitä usein sen takia, että sen jäsenillä on omat henkilökohtaiset tavoitteet, joiden painoarvo on yhteisiä tavoitteita suurempi. Jos yhteisiä tavoitteita on, vaativat ne usein vuosien jatkuvaa onnistumista eivätkä ole vuositasolla saavutettavissa. Yhdessä tekemistä korostetaan yhteisillä palavereilla, joissa peräänkuulutetaan yhteishenkeä ja äänestetään päätöksistä. Jos näin tapahtuu, ollaan mielestäni pahasti pielessä johtoryhmätyössä. Johtoryhmä ei ole enemmistöpäätöksiä tekevä foorumi, vaan toimitusjohtajan työn tukemiseksi koottu joukko erityisiä osaajia. Johtoryhmä on keskustelukanava ja siellä tehdään päätöksiä, joiden pohjaksi kaikki jäsenet tuottavat lisäarvoa. Kun asioista päätetään, ollaan palaverin päätyttyä aina yhtä mieltä vaikka itse palaverissa oltiin mahdollisesti hyvinkin riitaisia.

Merkittävän usein johtoryhmässä keskitytään myös liiaksi operatiiviseen johtamiseen ja talousasioiden sekä edellisen viikon myyntilukujen läpikäyntiin. Johtoryhmän ei tule päättää, kuka pääsee koulutukseen, missä järjestyksessä toimistossa istutaan tai minkälaista palautetta annetaan epäonnistuneelle myyjälle. Toki joskus (kuten muutostilanteissa) johtoryhmän tulee olla hyvinkin operatiivinen, mutta tämä on vain väliaikaista. Jos johtoryhmäsi ei käsittele vähintään kuukausitasolla strategian toteutumista, seuraa kaikkien organisaation osien onnistumista numeroiden kautta ja keskustele johtoryhmän yhteisten tavoitteiden toteutumisesta, voidaan koko toiminta kyseenalaistaa. Jos johtoryhmäsi ei ole strateginen, niin mikä toiminto yrityksessäsi vastaisi yrityksen tulevaisuudesta?

Toimitusjohtajana johdat johtoryhmää ja et voi vääristä päätöksistä syyttää heitä. Vastuu on aina hallituksen ja omistajien silmissä sinulla. Toimitusjohtajana päätät johtoryhmän kokoonpanon. Muista että ei ole mitään pakkoa pitää HR:ää, Viestintää tai muutakaan funktiota johtoryhmässä, jos kyvykkyyksiä ei ole. Johtoryhmälläsi tulee olla selkeä tapaamiskäytäntö, tapaamisissa sovittu agenda, tapaamisiin pitää aina valmistautua ja toimittaa materiaali sinulle etukäteen sekä tapaamisista pitää tehdä muistio. Perusasioita, mutta kokemukseni mukaan juuri johtoryhmällä tämä jää muita tiimejä useammin tekemättä. Täältä löytyy hyvä listaus johtoryhmätyön pohjaksi: http://www.kunnola.com/blogi/johtoryhman-kokous-tehokas/

Sankaritekijän johtamisvinkki

Pyydä kaikkia johtoryhmäsi jäseniä toimittamaan palaverin materiaalit omalta alueeltaan aina etukäteen kaikkien nähtäväksi. Varmista lisäksi, että liiketoiminnan luvut ovat johtoryhmäsi nähtävissä vähintään 1pv ennen palaveria. Kerro, että materiaaleihin pitää tutustua etukäteen ja palaverissa tehdään tältä pohjalta päätöksiä. Tällöin palaverisi ei mene historiatietojen läpilukemiseksi ja voit antaa johtoryhmäsi tietoon ennen palaveria asiat, joihin haluat toimitetun materiaalin pohjalta tehdä päätöksiä.

Valitse johtoryhmääsi niin osaamiseltaan kuin persoonaltaan sopivat henkilöt. Mikäli toiminta on ristiriitaista, vaikuttaa se koko yrityksesi henkilöstöön ja luo vääränlaista kulttuuria. Muista myös vaihtaa jäseniä, jos et saa haluamaasi panosta. Näin moni toimitusjohtaja tekeekin, kun aloittaa uudessa roolissaan. Tee mitä teetkin, niin älä ainakaan pidä johtoryhmässäsi suosikkeja, vaan kaikki sen jäsenet ovat aina samanarvoisia! Eriarvoisella johtamisella myrkytät koko yrityksen johtamiskulttuurin!

Muista myös kysyä. ”Miksi meillä on tämä ongelma?” tai ”Miten ratkaisemme ongelman?” ovat aina parempi tapa lähestyä asioita kuin ”Ehdotan että teemme näin” tai ”Keskustelin jo omistajan kanssa ja…”tyyppinen lähestymistapa. Käytettävissäsi on valitsemiasi todellisia huippuosaajia, joten osoita heille että arvostat heidän panostaan vaikka olisit jo päätöksen tehnytkin. Jos et arvosta, voit vain itse toimitusjohtajana katsoa peiliin.

Voit myös hankkia johtoryhmän jäsenelle tai itsellesi mentorin/coachin ja näin voit tehostaa tärkeimmän tiimisi johtamistyötä. Näin moni asiakkaamme tekee.

Toimitusjohtaja; minkälainen sinun johtoryhmäsi on? Autamme mielellämme sinua haasteissasi ja yhdessä saamme tärkeimmän tiimisi tuottamaan menestystä. Kysy meiltä vaikka toimivaa johtoryhmän agendaa, niin toimitamme sen sinulle sähköpostitse.

Tommi / tommi@heromaker.fi / 040-553 4732