Sankarintekijän johtamisvinkki: Kuuntelemalla positiivisia tuloksia

Kuuntelemisen taito on yksi tärkeimpiä kykyjämme esimiehinä, alaisina ja kollegoina. Kuunteleminen ei ole vain korvilla kuulemista. Siinä ovat mukana muutkin aistit, kuten näkö, jolla havaitsemme sanattomia viestejä: kasvojen ja silmien nopeita liikkeitä tai elehtimistä käsillä viestin tehostamiseksi. Sydän – tuo tunteiden tyyssija – on aina tavalla tai toisella mukana.

Läsnäolo on yksi kuuntelun tärkeimmistä osa-alueista. Meistä moni kehuu pystyvänsä kuuntelemaan ja keskittymään muihin asioihin samanaikaisesti, mutta uskallan epäillä tätä. On kiusallista puhua henkilölle, jos hän ei osoita minulle arvostustaan keskittymällä siihen, mitä sanon.

Kohtaaminen ja vuorovaikutus – missä mättää?

Olen kuluneen neljän kuukauden aikana coachannut johtajia ja esimiehiä esimiestyönsä arjen haasteissa. Toistuvia teemoja ovat olleet alaisen kohtaaminen ja vuorovaikutus haastavan asian käsittelyssä, sekä tavoitteet ja niiden viestiminen. Etenkin näin vuoden alussa käydään läpi edellisen vuoden onnistumisia, saavuttamattomia tavoitteita ja syitä molempiin. Keskustelut voivat olla vaikeita molemmille osapuolille.

Esimiehen ja alaisen välisissä keskusteluissa kylvetään siemenet luottamukselliseen suhteeseen, joka vaikuttaa myös yrityksen kehitykseen ja jokapäiväiseen toimintaan. Tästä syystä haasteellisiin muutostilanteisiin liittyvissä keskusteluissa kuuntelemisella on suuri merkitys ja painoarvo. Miten olet omasta mielestäsi pärjännyt näissä keskusteluissa? Omakohtainen kokemukseni on, ettei aina ole mennyt ihan putkeen.

Tähän yhteyteen sopii hyvin Albert Einsteinin hulluuden määritelmä: ”Insanity is repeating the same mistakes and expecting different results.” Aika moni meistä toimii vuodesta toiseen samalla tavalla ja hämmästelee, missä mättää. Olosuhteita voi aina syyttää, mutta aika monet asiat liittyvät itseemme, sekä tapaamme kuulla ja kuunnella toista. Kuuntelu on hyvä lähtökohta muutokselle.

Kuuntelemme eri ihmisiä eri tavoin

Kuunteleminen voidaan jakaa kahteen osaan: substanssiin ”Mitä hän sanoi?” ja prosessiin ”Miten hän sanoi?”. Työssä käymistämme keskusteluista valtaosa on ns. substanssi- eli asiakeskeistä MITÄ-keskustelua, joka on vain pieni osa kuuntelemista. Kuuntelemisen prosessiin kuuluvat tekijät, kuten MITEN viestin/kuulen ja KUKA olet, vaikuttavat paljon laajemmin ja syvemmin tapaamme kuunnella ja vastaanottaa viestejä.

Substanssiin liittyvien tekijöiden analysointi on helppoa, sillä asioiden kuuntelu on hyvin konkreettista ja liittyy ammatilliseen osaamiseemme. Haasteellisempaa on havaita prosessiin liittyvien tekijöiden vaikutukset kuunteluumme: millä tavalla meihin vaikuttaa se, miten ja kuka asiat meille ilmaisee. Meidän on esimerkiksi helpompi kuunnella henkilöä, johon suhtaudumme positiivisesti kuin henkilöä, johon suhtaudumme varautuneesti.

Miljoonan säästöt paremmalla työkyvyllä

Viime viikolla 31.1.2020 Kauppalehden artikkelissa Lidl kertoi säästäneensä miljoona euroa, kun henkilöstön työkyky parani. Artikkelissa todettiin, että ”välittämisen kulttuurilla on ollut iso vaikutus”: esimiehiä on koulutettu havainnoimaan ja ottamaan puheeksi työkyvyssä havaittuja pieniä muutoksia. Lidlissä on siis ymmärretty jotain perustavanlaatuista, jolla on vaikutettu positiivisesti henkilöstön työhyvinvoitiin ja motivaatioon ja sivutuotteena saavutettu mittavia säästöjä.

Aktiivinen kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen ovat välittämistä. Meistä jokainen haluaa olla kiinnostava, tulla ymmärretyksi, olla arvostettu ja tulla reilusti kohdelluksi: niin sinä kuin alaisesikin. Jos et ikinä tule itse kuulluksi, kuinka voisit osata kuunnella muita?

Kuuntelu auttaa pääsemään tavoitteisiin

Coachingissa kuunteleminen ja kuulluksi tuleminen on olennaista. Keskitymme keskusteluissamme sinuun ja sinua kiinnostavaan aiheeseen. Kuuntelen tapaasi kommunikoida: mitä sanoja tai ilmaisuja käytät, millaiset ovat äänensävysi ja kehonkielesi, ja mitä mahdollisia eroja näiden ja sanomasi välillä on.

Autan sinua avaamaan ajatteluusi ja toimintaasi syntyneitä malleja ja uskomuksia, joita me kaikki kehitämme itsellemme. Toimin peilinäsi: tiivistän ja vedän yhteen käymäämme keskustelua rohkaisten ja vahvistaen. Coachingin avulla löydät itse ratkaisuja haasteisiisi, otat vastuun omasta tilanteestasi ja kehittymisestäsi sekä etenemisestäsi kohti tavoitteita.

Olisiko siis aika tehdä asiat uudella tavalla ja rikkoa hulluuden kehä? Oletko valmis ottamaan tuon pienen, mutta merkittävän askeleen vanhojen tapojen murtamiseksi? Olen käytettävissäsi – ota yhteyttä!

Osmo / Sankarintekijä
040-3564942
osmo@heromaker.fi