Onko HR kuollut?

Työelämä ei tarvitse organisaatioita, jotka eivät tuota lisäarvoa liiketoiminnalle. Valitettavan usein HR on juuri edellä mainitussa roolissa. On rehellistä kysyä, onko HR kuollut? Jos ei, niin ainakin se hallinnollinen HR, joka juoksee keppien perässä kuin ajokoira ja optimoi omia prosessejaan, on kuihtumassa. Tilaa moderneissa, tuottavissa ja itseohjautuvissa organisaatioissa hallinnolliselle HR:lle on vaikea nähdä tulevaisuudessa.

Mistä on kyse?

En missään nimessä väitä, että HR-ihmiset olisivat ammattitaidottomia vaan päinvastoin he ovat tyypillisesti hyvin tunnollisia ja tekevät työnsä pyyteettömästi. Väitän tosin, että HR tekee vääriä asioita. Monessa yrityksessä optimoidaan HR-prosessit sille tasolle, että muiden yrityksen HR-ihmiset niitä kilpaa ihailevat ja kopioivat. Moni HR-alan konsulttiyrityskin tarjoaa ”parhaita HR-käytäntöjä” tai ”valmiiksi tuotteistettuja alan parhaita esimiesvalmennuksia”. Nämä ovat mielestäni lähtökohtaisesti käyttöarvottomia muuten kuin yleistiedon osalta, sillä HR-prosessit on räätälöitävä joka ainoassa yrityksessä erikseen. Jokainen yritys, toimiala, yrityksen elinkaaren vaihe ja henkilöstö ovat täysin erilaisia toisistaan, joten miten HR-toimintaa voitaisiin sellaisenaan kopioida paikasta toiseen? Tämä valitettavasti on monen HR:n Via dolorosa.

Kuvattaessa HR:n roolia organisaatiossa, voidaan sitä käsitellä vaikka ekosysteemi-ajattelun kautta. Jos ajatellaan yritystä puutarhana, niin HR:n rooli on toimia Puutarhurin apulaisena. Apulainen hankkii kasvien siemenet, selvittää parhaat tavat hoitaa kasveja, ostaa lannoitteet ja pitää huolta, että Puutarhurilla on parhaat mahdolliset työvälineet hoitaa puutarhaa. Puutarhurin roolia kuvitteellisessa yrityksessä voisi verrata parhaiten esimieheen, jonka tehtävänä on hyödyntää käytettävissä olevaa tietoa, resursseja ja myydä puutarhan tuotantoa asiakkaille. Tarinan sankari ei muuten ole Puutarhuri 😊 Puutarhuri ei nimittäin ole se, joka saa kukat ja pensaat kasvamaan. Tämän tekee luonto, mikä minulle vastaa tässä vertauskuvassa liiketoimintaa.

Toivoa on onneksi. Paljonkin. HR-osaamiselle on olemassa hyviä koulutuksia, on kirjallisuutta ja erilaisia verkostoja, joissa pääsee sparrailemaan muiden saman henkisten kanssa. Ehdoton suositus HR-ammattilaiselle on kuitenkin hankkia mentori. Semmoisen saat vaikka minusta tai verkostossani olevista huippukokeneista HR-osaajista. Kysy rohkeasti lisää. Kirjoitin blogissa on liiketoimintalähtöisestä HR:stä aiemmin, josta kannattaa lukea vinkkejä kehitystarpeisiin: https://heromaker.fi/liiketoimintalahtoinen-hr/

Loppuun on myös hyvä todeta se, että kaikenlaiselle HR:lle on toki paikkansa. Koitan tässä kirjoituksessa nostaa esille lähinnä koko yrityksen keihäänkärkenä toimivaa ihmisten johtamisen osaamista (ihmisten johtaminen = uusi HR), jolla strategia jalkautetaan, luodaan itseohjautuvia organisaatioita ja joka ulkoistaa hallinnollisen HR:n työt robotiikalle. Robotiikalle? Oikeastiko? Kyllä, ehdottomasti. Kirjoitan siitä tarkemmin lähiaikoina. 😊

Tästä muuten linkki, josta voi lukea 5 havaintoa siitä miksi ihmiset eivät pidä HR:stä: https://www.thebalancecareers.com/reasons-why-employees-hate-hr-1917590

Sankarintekijän johtamisvinkki:

Miten arvioida sitä, millä tasolla HR-toimintasi on?

Osana toteuttamiani HR-auditointeja käytän seuraavaa karkeaa luokittelua:

  • SUORITTAJA: Työ keskittyy työsuhdeasioiden ja/tai palkanlaskennan hoitamiseen. HR hoitaa käytännön ongelmien ratkaisua ja tekee selvityksiä työlainsäädäntöön liittyen. Hyvä HR keventää esimiesten työtaakkaa. HR:llä ei ole vaikutusta liiketoiminnan menestykseen.
  • KEHITTÄJÄ: HR keskittyy rekrytointiin, perehdytykseen, koulutuksien suunnitteluun, työhyvinvointiin ja kehityskeskusteluihin. Pääfokuksena on tuottaa lisää resursseja ja osaamista. Jonkin verran vaikutusta liiketoimintaan, mutta vain reaktiivisesti.
  • STRATEGINEN: HR toimii osana yrityksen johtoryhmää. Työn pääpaino on toteuttaa sisäisiä strategiaa tukevia kehityshankkeita. Näitä ovat mm. arvojen määrittely, suorituksen johtaminen ja resursointi. HR on aito kumppani liiketoiminnalle.
  • MAHDOLLISTAJA: Ylimmällä tasolla HR luo organisaatiolle kilpailuetua ja rakentaa yritykselle ainutlaatuisia toimintoja. Pääfokuksena HR:llä on tällöin johtamisen johtaminen sekä toimintaympäristö, ja kilpailun hallinta.

Tekemäsi pohdinnan jälkeen on seuraavaksi syytä määritellä, miten itse näet HR:n roolin yrityksessäsi. Jos kehitystarvetta löytyy, ole minuun yhteydessä niin keskustellaan mitä asialle voidaan tehdä!

Varaa 30min ilmainen konsultointi HR-toimintasi kehittämiseen liittyen. Keskustellaan vaikka siitä, miten HR voi tuoda yritykselle mittavasti lisäarvoa ja miten yksinkertaisesti se on toteutettavissa. Kysy myös coachingia tai mentorointia HR-ammattilaisellesi.

Tommi / Sankarintekijä