Miten minua tulisi johtaa?

Voisiko vuotuiset johtamiskyselyt, kehityskeskusteluissa käydyt arvioinnit ja ulkopuolisten tekemät kalliit auditoinnit korvata kokonaan yhdellä johtamiseen liittyvällä kysymyksellä? Jos voisi, niin mikä tämä kysymys olisi?

Organisaatioissa käytetään satoja ja tuhansia tunteja selvitystyöhön, jonka lopputulemana pyritään ymmärtämään tarvetta kehittää olemassa olevia johtamiskäytäntöjä. Henkilöstöltä pyydetään vuosittain palautetta erilaisin kyselyjen ja keskustelukäytäntöjen kautta. Lisäksi moni organisaatio ostaa ulkopuolisilta konsulttiyrityksiltä arvokkaita johtamisauditointeja ja fasilitointeja erilaisiin työpajoihin. Kun vielä netti ja kirjakaupat ovat pullollaan itsensä johtamiseen liittyvää kirjallisuutta, on tuska toisten johtamiseen liittyen korkealla usealla johtajalla ja esihenkilöllä.

Edellä mainitut keinot pyrkivät yhteen lopputulokseen: löytämään parhaan mahdollisen tavan johtaa organisaation henkilöstöresursseja eli ihmisiä.

Mitä jos samaan lopputulemaan pääseekin huomattavasti yksinkertaisemmalla tavalla?

Olen muutamalla asiakkaalla testannut hyvin tuloksin seuraavaa menetelmää: lisätään olemassa oleviin tutkimus/keskustelu/auditointi -käytäntöihin 15min keskustelu esihenkilön ja työntekijän välillä. Keskustelussa käydään läpi ainoastaan yksi kysymys, johon työntekijä on ennen keskustelua valmistautunut. Kysymys on seuraava:

MITEN MINUA TULISI JOHTAA?

Työntekijän valmistauduttua keskusteluun, aloitetaan keskustelut esihenkilön kanssa työntekijän tekemien pohdintojen pohjalta. Esihenkilö valmentavan johtamisen opein kuuntelee ja esittää avoimia kysymyksiä tarkentaakseen työntekijän ajatuksia.

Eräs tietotekniikan alan yritys on havainnut keskustelun niin voimakkaaksi, että harkitsee vuosittaisista henkilöstökyselyistä ja kehityskeskusteluista luopumista hyvien kokemusten takia.

Tämä kysymys toimii myös mitä parhaiten, kun johtaja ottaa uutta organisaatiota haltuun tapahtuneen muutoksen jälkeen. Toisaalta myös etätyöstä hybridiin/lähitöihin palatessa kysymys on mitä mainioin!

MITEN SITTEN MINUA TULISI JOHTAA?

Minua tulisi johtaa luottamuksella, antamalla isoja haasteita sekä käymällä avointa ja aktiivista dialogia. En pelkää epäonnistumista ja toivon saavani kaikenlaista palautetta. Inhoan mikromanageerausta. Selkeä ja haastava tavoite ohjaa minua parempiin tuloksiin.

Oletko sinä ikinä pohtinut, miten sinua tulisi johtaa?

MITEN SINUN IHMISIÄ TULISI JOHTAA?

Voit toki käyttää ehdottamaani kysymystä. Mikäli se ei mielestäsi riitä, niin otathan yhteyttä ja lähdetään selvittämään tätä yhdessä. Voit tutustua taustoihini tarkemmin tästä.

Tommi Talasto
Liikkeenjohdon konsultti / Yrittäjä
0405534732
tommi@heromaker.fi