Mikä ihmeen HR?

Mikä ihmeen HR?

Olen jo pidempään miettinyt, miksi ihmeessä HR:ää on alettu kutsumaan HR:ksi. Human Resources eli suomeksi Henkilöstö Resurssit. Maailma on varmasti tuon termin luomisesta muuttunut, mutta silti mielikuva on hyvin vanhanaikainen ja mielestäni HR:n modernia roolia vääristävä.

Monen mielestä HR-osaston tehtävänä on hoitaa palkat, tehdä vuosittain erilaiset henkilöstöä mittaavat kyselyt sekä tehdä johdolle raportteja ihmisistä. Tämä valitettavasti on edelleen hyvin monen mielikuva. Ei ihme, jos HR:ssä johdetaan henkilöstöä kuin resursseja. Voidaankin mielestäni perustellusti tällöin kysyä: Mihin oikeastaan HR:ää edes tarvitaan? Aika paljonhan nykyään ns. totutun HR:n tehtävistä on jaettu vastuita esimiehille, jonne ne kuuluvatkin. Näitä ovat mm. poissaolojen hallinta, lomien hallinnointi, työajanseuranta ja työsopimuksen tekeminen. Nämä ovat myös tehtäviä, jotka kaikella todennäköisyydellä poistuvat kokonaan digitalisaation myötä lähivuosina. Ja kyllä HR:ää tarvitaan ja paljon! Mutta väitän että ei resursseja johtamaan, vaan toimimaan johdon kumppanina ja menestyksen mahdollistajana.

Se mikä minua tässä HR-nimessä eniten häiritsee, on se, miten henkilöstö sen kokee. HR-johtajan tehtävässä täytyy olla johdon kumppani ja tukea liiketoimintaa, mutta samalla edustaa henkilöstöä. Minkä yrityksen henkilöstö haluaa olla vain numeroita raportilla? Eikö HR:n tehtävänä ole auttaa yrityksen muuta johtoa ymmärtämään se, että henkilöt ovat aikaansaavia yksilöitä ja menestyviä tiimejä eikä mitään resursseja. Jos näin, niin silloin nimitys ”Resurssi” on mielestäni varsin harhaanjohtava. En ehdota, että HR sanaa pitäisi lähteä muuttamaan toiseen muotoon, mutta valitettavan usein HR koetaan vain HR:ksi tai vain henkilöstöresurssien hallintakoneeksi. Tähän me HEROMAKERISSA panostamme erityisen paljon, sillä näemme liiketoimintalähtöiselle HR:lle valtavaa tarvetta useassa yrityksessä!

Niin ja mitä se HR sitten on, jos se ei ole resurssien hallinnoija? Ainakaan HR ei ole vain hallinnollinen paperinpyörittäjä, joka hallinnoi ihmisiä kuin tuotanto-organisaatio resurssejaan tai taloushallinto numeroitaan. Ihmiset ovat näitä monimutkaisempia. HR:n rooli ei ole myöskään vain tehdä sääntöjä tai politiikkoja. Moderni HR onkin hyvin businesslähtöinen, haastaa proaktiivisesti johtoa sen strategiatyössä ja tuottaa parempaa tuottavuutta toimivan johtamisen avulla. Tämä ei mielestäni ole resurssien johtamista, vaan ihmisten strategista johtamista.

Onko HR mielestäsi riittävän liiketoimintalähtöinen? Miten sinä nimeäisit HR organisaatiosi?

Tommi / Sankarintekijä