Henkilöstötuottavuus korostuu nyt yhä enemmän

Henkilöstötuottavuus koostuu ihmisten motivaatiosta, osaamisesta ja työkyvystä. Motivaation ohessa on sitoutuminen ja osaamiseen liittyy vahvasti oman työn hallinta. Tämä kokonaisuus on vahva tuloksellisuuden tekijä: kun henkilöstötuottavuus on kunnossa, heijastuu se kannattavuuteen useita prosenttiyksiköitä parempana käyttökatteena.

Kriisiaikana korostuvat motivaatio ja koettu työn hallinta

Henkilöstötuottavuuden vaihtelussa suurimmat erot yritysten välillä aiheutuvat motivaation ja työn hallinnan eroista. Nämä erot korostuvat kriisiaikoina, joten nyt niihin tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Ratkaiskaa yhdessä motivaation ydin!

Motivaatio työssä koostuu lukemattomista asioista, joista oleellisimmat ovat työn merkityksellisyys ja henkinen palkitsevuus, aikaansaamisen tunne sekä asiakaspalaute. Jokaisessa työssä nämä muodostuvat omalla tavallaan ja lisäksi jokaisessa työssä ja työyhteisössä on muita motivaatioon vaikuttavia tekijöitä.

Näitä motivaatiotekijöitä kannattaa miettiä yhdessä johdon, esimiesten ja henkilöstön kesken. Miten etätyössä ”saadaan aikaiseksi”, miten etätyössä näkee asiakkaan reaktiot, miten kriisityössä kokee palkitsevuutta, jne. Miettikää, tunnistakaa ja sopikaa yhdessä keinot motivaation tukemiseen. Aikaan saamisen huomioiminen, vaikka kolme kertaa päivässä, kiitos hyvästä työstä, jne ovat tehtävissä olevia tärkeitä tekoja!

Oman työn hallinta haltuun!

Kokemus oman työn hallinnasta on tärkeä osa henkilöstötuottavuutta ja sen kautta tuloksellista liiketoimintaa. Kriisiolot ovat työn hallinnan suhteen todella kriisioloja sekä etätyössä kotona, että eritoten työssä paineessa tartuntauhan alla.

Etätyössä työn hallintaa voidaan tukea aikataulujen ja työn organisoinnin selkeydellä. Kannattaa ehkä tehdä jopa lukujärjestyksen tapainen aikataulutus omalle ja tiimin työlle, silloin ”homma on hallussa”. Työn olosuhteet ja välineet ovat luonnollisesti työn hallinnan perusta, silloin tarkistuslistalla ovat työpiste kotona, tietoliikenneyhteydet ja toimivat järjestelmät. Olosuhteissa työnantajan mahdollisuudet ovat rajalliset, työpiste on kotona. Toki esimerkiksi lisänäyttö läppäriin voisi olla hyvä ergonomian parannus. Kannattaa myös tutustua Wiki Wikströmin blogiin jossa on lisää työnteon muutoksesta https://heromaker.fi/tyonteko-muuttuu-muututko-sina/

Koronauhan alla työtä tekevillä tärkeintä on turvata ihmisten terveys. Terveydenhuollossa tämä on itsestään selvyys, mutta monilla muilla toimialoilla terveysturvallisuuteen ei ole aikaisemmin tarvinnut panostaa. Nyt pitää ja niinpä suojavarusteet, roiskesuojat, jne. kannattaa ottaa käyttöön – koronavirus on todella herkästi tarttuva.

Toinen osa työn hallintaa kriisitöissä on tietenkin aikaan saaminen ja tunne siitä. Sen varmistaminen on pitkälti johdon ja esimiesten vastuulla jatkuvan palautteen kautta. Nyt kannattaa kiittää ja tukea jokaista ihmistä koko ajan, kannustusta ei voi nyt olla liikaa.

Työkyky ja terveys ovat henkilöstötuottavuuden perusta

Nyt jos koskaan työkyvyn turvaaminen on tärkeää. Terveysturvallisuudesta jo mainittiin aikaisemmin, mutta toinen oleellinen työkyvyn osa-alue on työn kuormituksen hallinta. Jos vain on mahdollista, tulisi työtaakkaa jakaa tasaisesti ja työvuorot rakentaa palautumista mahdollistaviksi. Vahvakaan sitoutuminen ei mahdollista pitkään jatkuvan ylisuuren kuormituksen sietämistä.

Tuottavan johtamisen taustavoimat ovat nyt apunasi, ota yhteyttä ja voimme keskustella aiheesta lisää.

Terveisin, Ossi

050 0606102, ossi@heromaker.fi