Eteenpäin ja ylöspäin

Kuusi viikkoa koronaviruksen aiheuttamaa poikkeustilaa takana. Päivittäin eri lähteet kertovat, montako henkilöä on sairastunut ja montako menehtynyt. Vähemmälle huomiolle kattavan testauksen puuttuessa on jäänyt, kuinka moni on tervehtynyt tai sairastanut taudin huomaamattaan. Talouden shokkireaktiosta on tarkastelun horisontti siirretty vuoteen 2021.  Nyt on tärkeää luoda ihmisille uskoa, toivoa ja luottamusta tulevaisuuteen, jotta talouden rattaat saadaan taas pyörimään.

Tunne elämän hallinnasta on järkkynyt

Muuntautumiskykyämme ja kykyämme sopeutua muuttuneisiin olosuhteisiin koetellaan. Liike- ja työelämän toimintatavat, työn organisointi ja sen johtaminen edellyttävät uusien työtapojen omaksumista sekä työkaluja. Yksilöinä meidän on kyettävä muuttumaan ja mukautumaan erilaisiin tilanteisiin ja rooleihin. Osaamistamme, muuntautumiskykyämme ja suoritustamme koetellaan ja mitataan moninaisin tavoin. Kodin, työn ja vapaa-ajan erottaminen tuntuu haasteelliselta, eikä mahdollisuutta oman henkilökohtaisen kiinnostuksen kohteeseen pysty välttämättä järjestämään.  Sisäisiä ja ulkoisia vaatimuksia riittää ja monesti yksilönä ajautuukin miettimään, onko minulla voimavarat ja osaaminen siihen, mitä tarvitsen menestyäkseni. Luotanko, että minussa ja minulla on kaikki se, mitä tarvitsen tässä hetkessä ja tulevaisuudessa?

Muutoksen keskellä on hyvä rauhoittaa mielensä ja kysyä itseltään, mihin minä voin vaikuttaa. Omien tunteiden sääteleminen, maltin ja kontrollin säilyttäminen ovat avain moneen onnistuneeseen ratkaisuun. Voimme aina valita, kuinka reagoimme haasteiden tai vastoinkäymisten edessä. Kuinka moni asia on ratkennut tai tullut korjattua raivostumalla?  Uskallan väittää, että päättämällä suhtautua tilanteeseen kaikkia osapuolia arvostamalla ja kunnioittamalla sekä hallitsemalla ja kontrolloimalla omia tunteitamme ilmaistessamme itseämme saavutamme huomattavasti paremman lopputuloksen kuin höyryjä päästämällä.

Toimintakyky, ratkaisu- ja toimintakeskeisyys ja ennakointi

Meillä kaikilla on sisällämme kyky toivon, optimismin, sinnikkyyden ja itseluottamuksen rakentamiseen. Näillä neljällä tekijällä on suuri merkitys henkilöiden ja organisaatioiden menestymisessä ja tuloksiin pääsemisessä. Toivo on tahtoa ja keinoja toteuttaa omat suunnitelmansa ja muuttaa niitä, kun olosuhteet muuttuvat. Toiveikkaat henkilöt ovat realistisia ja heillä on tavoitteita, joihin he pyrkivät määrätietoisesti. Realistinen optimismi on kykyä nähdä asioiden tapahtuvan ja menevän hyvin. Usko omiin kykyihin auttaa suoriutumaan paremmin ja nopeammin annetuista tehtävistä. Optimistiset henkilöt sopeutuvat nopeammin muuttuviin tilanteisiin, ja epäonnistumiset ovat tilaisuuksia kasvaa ja oppia.

Organisaatiotasolla toiveikkuus ja realistinen optimisimi, näkyvät monin eri tavoin: toimintakykynä, yritteliäisyytenä, tavoitteellisuutena ja luovuutena. Menestyvien yritysten esimiehet ja johtajat soveltavat valmentavan vuorovaikutteisen esimiestyön metodeja pitäessään etänä yhteyttä henkilöstöönsä varsinkin poikkeustilojen aikana. Juuri nyt esimiestyössä korostuu toiveikkuuden ja hyvän fiiliksen sekä turvallisen toimintaympäristön luominen ja korostaminen henkilöstölle. Konkreettiset mitattavat tulokset näkyvät  henkilöstön suoritustasossa ja työhyvinvoinnissa ­- sekä yrityksen tuloksessa ja asiakastyytyväisyydessä.

Sinnikkyys ja itseluottamus johtavat tuloksiin

Sinnikkyys on kykyä vastustaa kesken jättämistä, kohdata muutoksia, selvitä vastoinkäymisistä ja palautua eri tilanteista niin yksityiselämässä kuin työelämässäkin. Työskentely tavoitetta kohti lisää sinnikkyyttä. Sinnikäs henkilö kokee tekevänsä juuri sitä, mitä pitääkin. Itseluottamus on voima, jonka varassa ihminen rakentaa suunnitelmia ja toteuttaa niitä. Motivaatio on yksi keskeisimmistä toimintaa energisoivista tekijöistä.

Organisaatiot koostuvat yksilöistä

Yrityksen menestys on kiinni kaikkien sen palveluksessa työskentelevien yksilöiden voimavaroista ja panostuksista. Yritys on niin vahva kuin sen heikoin lenkki. Globaaleilla markkinoilla ei kilpailla vain ja ainoastaan tuotteilla, palveluilla ja substanssiosaamisella, vaan myös henkilöstöllä ja johtamisella.

Hyvät johtajat ja esimiehet erottuvat aina joukosta. Heillä on kyky tunnistaa omat voimavaransa ja potentiaalinsa ja hyödyntää omia sisäisiä ominaisuuksiaan toivon, optimismin, sinnikkyyden ja itseluottamuksen rakentamiseen. Nämä ominaisuudet korreloivat positiivisesti työssä pärjäämisen ja menestymisen kanssa. Ne ovat kehitettäviä ominaisuuksia niin yksilöllisesti kuin yhteisöllisestikin, ja niiden avulla edistetään yrityksen kollektiivisia voimavaroja ja potentiaalia yrityksen menestykseksi.

Coaching auttaa hyödyntämään omia voimavaroja

Osaamiseni ja kokemukseni kautta haluan coachaamalla vaikuttaa, että omat voimavaransa ja potentiaalinsa tunnistavia sekä niitä hyödyntäviä johtajia ja esimiehiä olisi yrityksissä paljon enemmän. Haluan näin auttaa parantamaan coachattavien yritysteni asiakastyytyväisyyttä ja työtyytyväisyyttä, jotka ovat parhaat mittarit yrityksen menestyksen mittaamisessa.

Muutoksen keskellä terveydestä huolehtiminen on yksi tärkeimmistä asioista, joihin meistä jokainen voi vaikuttaa. Oletko muistanut syödä, juoda, nukkua ja liikkua riittävästi? Riittävä lepo ja tasapainoinen ruokavalio vaikuttavat mielialaasi ja toipumiskykyysi kuormittavissa tilanteissa. Rajoitukset luovat haasteita harrastaa liikuntaa.  Meillä riittää tilaa liikkua turvallisesti ulkona, ulkoilu nostaa vireystilaa ja tuo hyvää fiilistä. Väsyneenä asiat vaikuttavat aina huonommilta, vaikeammilta ja niihin reagoi negatiivisemmin kuin levänneenä.

Kun siis haluat kehittyä ja kasvaa johtajana ja esimiehenä, ota yhteyttä.

Pysytään terveinä!

Osmo Strengell
Sankarintekijä / Heromaker
040 3564942
osmo@heromaker.fi