(Etä-)kohtaamiset kunniaan

Kun minua haastateltiin Ylen uutisiin etäterapioista, pysähdyin kunnolla pohtimaan etäkohtaamisia. Videovälitteiset palaverit ovat pääosin korvanneet kasvokkaiset tapaamiset yhä useammin pandemian aikana, kun lähikohtaamisia on aktiivisesti vältelty. Huonoista puolista ja puuduttavista videokokousmaratoneista puhutaan paljon ja negatiiviseen sävyyn.

Tässä blogissa pohdin, mitä hyvää virtuaalikohtaamisesta työelämässä voisi sanoa. Miten etäkohtaamisiin voisi suhtautua tai valmistautua, jotta ne sujuisivat mahdollisimman hyvin? On paljon sellaista, johon voimme omalla toiminnallamme vaikuttaa.

TOISEN YMMÄRTÄMINEN

Läsnävuorovaikutuksen lukeminen, ilmeiden ja kehonkielen tulkinta on tyypillisesti meille niin luontaista, ettemme edes pysähdy sitä miettimään. On helppoa aistia, mikä on toiselle ok ja mikä ei kiinnosta. Etäyhteydellä tämä on huomattavasti haastavampaa. Kannattaa kysyä enemmän kysymyksiä ja tarkistaa, tuliko sanoma ymmärretyksi oikein.

Ota käyttöön vaikka asteikko 1-5, jolla välillä tarkistat, kuinka kiinnostava vaihtoehto on kyseessä tai kuinka tärkeä jokin aihe on. Videoruudulta ilmeiden lukeminen on tietysti haastavampaa, mutta verbalisoimalla voi paikata. Reaktioiden kysyminen saattaisi joskus olla viisasta myös läsnäkontakteissa, varsinkin jos paikalla on enemmänkin porukkaa.

YHTEISTYÖ JA KAIKKIEN KUULEMINEN

Usein lähitapaamista pidetään ylivoimaisesti parhaana yhteisen ymmärryksen luomisessa. Kuitenkin paine myöntyä ja olla samaa mieltä porukan kanssa on silloin suurimmillaan. Jos huoneessa kukaan ei nosta kättään, on korkea kynnys olla ainoa. Etätapaamisissa on mahdollista käyttää myös erilaisia äänestyksiä tai etäalustoja, joilla jokainen pääsee kertomaan aidon mielipiteensä. Silloin massasta poikkeavatkin mielipiteet tulevat kuulluiksi.

Lähitapaamiset ovat myös, ainakin joillekin osallistujille, kovin intensiivisiä. Vuorovaikutus muiden kanssa tietysti antaa paljon, mutta myös syö henkisiä resursseja. Ei ole aina ja kaikille helppoa keskittyä tärkeisiin aiheisiin, kun samalla kommunikoidaan muiden kanssa. Joskus etäpalavereiden tekniikka, jossa voidaan yhdessä katsoa materiaalia ruudulla on ymmärrystä helpottavaa, livetapaamiseen verrattuna. Siinä jokainen saa oman rauhan myös sisäistää asiaa kunnolla.

Tärkeiden teemojen ymmärtämistä voi vielä tehostaa erilaisilla tekniikoilla. Olen koulutuksessa esimerkiksi pyytänyt kaikkia itsenäisesti lukemaan artikkelin, ja sen jälkeen pyytänyt kommentteja siitä. Myös pienryhmiin jakaminen on isommassa porukassa todella tehokas tapa saada ihmiset keskustelemaan aiheesta. Joskus kuitenkin tarvitaan ensin hiljainen hetki, jolloin kaikki voivat rauhassa keskittyä. Hiljaisuutta ei kannata turhaan pelätä, sen voi toteuttaa myös hyvin strukturoidusti.

HYVÄKSY ETÄVUOROVAIKUTUKSEN ERILAISUUS

Tekniikan välittämä vuorovaikutus on erilaista, kuin kasvokkain. Aloita hyväksymällä se tosiasiana. Tekniset haasteet vaikuttavat myös tunneilmapiiriin. Vuorovaikutus ei koskaan voi videolla olla täysin samaa kuin kasvokkain. Oheisessa blogissa kuvataan hyvin syitä, miksi vuorovaikutus videoyhteydellä voi olla kuormittavaa,  On häiritsevää, jos videoyhteydessä on viivettä tai epävarma nettiyhteys pätkii kuvaa rasittavasti. Hyväksy lempeydellä, että joku voi tipahtaa pois virtuaalisesta huoneesta, tai että päälle puhumista tapahtuu etänä helpommin kuin läsnä.

Kaikkeen kuitenkin tottuu, ja ainakin voit itse välttää kiukuttelua aiheesta muille. Harjoita aktiivisesti virtuaalista kärsivällisyyttä ja mallinna tätä myös muille. Osaamme kuitenkin tulkita ihmisiä riittävän hyvin, vaikka ilmeettömät kasvot videoruudulla tuntuisivat erilaisilta, kuin saman pöydän ympärillä istuminen. Yhteyden tunne myös uusien ihmisten kanssa muodostuu etänäkin. Yhteistyösuhde ei lopulta välttämättä ole sen huonompi – nettiterapioissa on joissakin tutkimuksissa todettu jopa parempi yhteistyösuhde kuin kasvokkain.

Joskus haikaillessamme lähikohtaamisiin on hyvä muistaa, ettei ihmisten kanssa toimiminen aina ole ongelmatonta läsnätapaamisissakaan. Totta on, että väärinymmärrykset ja kontaktista putoamiset on helpompi huomata kasvokkain, mutta kyllä niitä ennenkin tapahtui. Osasimme vaan välittömästi korjata ne. Nyt täytyy pysyä tarkkana, kun mikroilmeet ei samalla tapaa välity. Toisaalta, jos itse ärsyynnyt, niin sekin on helpompi peittää etänä. Nauti vaikka siitä, ettei tarvitse kattaa kokouskahveja kuin itselleen ja kokouksesta poistuminen käy sulavasti – ihan kirjaimellisesti nappia painamalla.

Tuottavan johtamisen taustavoimat ovat nyt apunasi, ota yhteyttä ja voimme keskustella aiheesta lisää.

Terveisin, Satu Pihlaja

040 5700437, satu@heromaker.fi

https://www.linkedin.com/in/satu-pihlaja-8a640920/