Asiakasreferenssi: Mitä on weladolainen ketterä johtajuus?

Meitä weladolaisia on jo 200 oman alansa asiantuntijaa. Haluamme olla jokaiselle työntekijällemme paras alusta toteuttaa omaa, merkityksellistä asiantuntijuuttaan. Tämä tarkoittaa, että meillä on kaksisataa tarvetta organisaatiolle ja tuelle, kaksisataa unelmaa ja elämäntarinaa ja kaksisataa yksilöllistä määritelmää merkitykselliselle asiantuntijuudelle.

Ollaksemme jokaiselle weladolaiselle yksilölle lupauksemme mukaan paras, on weladolaisen johtajuuden oltava mielestämme valmentavaa, palvelevaa ja eritoten yksilöllistä. Vierastamme käsitettä ”ylin johto”. Meillä ajatellaan johdonkin olevan tukihenkilöitä weladolaisille asiantuntijoille heidän työssään – valmentajia, joiden tehtävänä on tukea yksilöitä ja tiimejä menestyksessä ja hyvinvoinnissa.

Lisäksi ajattelemme, että johtajuus ei Weladolla ole vain johdon tai esihenkilöiden asia, vaan johtajuutta osoittaa jokainen weladolainen, joka auttaa muita menestymään. Tavoitteenamme on, että Welado koostuu yhteisöohjautuvien tiimien verkostosta ja itseohjautuvista ihmisistä, joita tuemme erilaisin palveluin.

Nyt ehkä mietit, että kuulostaapa hienolta ja kunnianhimoiselta? Vähän jopa utopistiselta? Ehkä. Tätä kuitenkin tavoittelemme, ja vähempään emme aio tyytyä.

Heromaker ihmisläheisen johtamisen valmentajana

Vaikka johtaminen ei ole vain johdon asia Weladolla, johdon – eli Weladon tiimien ja yksilöiden valmentajien – on kuitenkin osattava näyttää koko organisaatiolle esimerkkiä, suuntaa ja mallia omalla johtajuudellaan. Lisäksi jokainen tiimi saa ketterässä Weladossa valmentajan ja suoran linkin johdosta. Tässä tehtävässä johto toimii sekä tiimien että yksilöiden walmentajina. Siis menestyksen mahdollistajina ja hyvinvoinnin sparrailijoina.

Sen vuoksi lähdimme vuoden 2021 alussa Heromakerin tukemana kasvamaan entistä paremmiksi johtajiksi ja valmentajiksi.

Heromaker valikoitui kumppaniksemme, sillä he selkeästi ymmärsivät tavoitteemme ja tarpeemme. Me emme ole kehittämässä perinteistä johtajuutta emmekä perinteistä organisaatiota. Se vaatii myös kouluttajiltamme visionääristä näkemystä ja rohkeaa ravistelua. Meille ei myöskään käyneet vakiomuotoiset valmennussetit, vaan tarvitsimme räätälöityä haastamista. Viimeisimpänä syynä valinnalle oli, että Weladoa ja Heromakeria myös yhdisti myös sama punainen lanka: ihmiset keskiössä on ainoa keino tehdä pitkäjänteisesti menestyksekästä liiketoimintaa ja tulosta.

Pääkouluttajanamme Heromakerilta toimi pitkän linjan johtamisen ammattilainen Tommi Talasto. Tommin tiimiä täydensi sopivan paikoin johtajuuden eri osa-alueiden erikoisasiantuntijat eli Sankarintekijät. Tämä pehmeämpää ihmismielen ymmärrystä ja kovempaa bisnesmaailman johtajuuskokemusta ihmisläheisellä tatsilla sisältänyt toteutuskombinaatio toimi erinomaisen hyvin. Heromaker sisäisti Weladon arvomaailman ja tavoitteet, ja räätälöi niiden perusteella meille täysin omanlaisen koulutussisällön – joka oli muuten täysi kymppi!

”Heromaker on ollut erinomainen tuki meidän johtajuuden peilinä, sparrauskaverina, haastajana ja mentorina – he ovat tukeneet meitä oikeaan aikaan oikeilla teemoilla kasvutarinassamme kohti Suomen parasta, valmentavaa, palvelevaa ja yksilöllistä johtamista. Eikä yhteistyö varmasti lopu tähän.”

Weladoiset tiimit ja artisaanit ansaitsevat vain parasta

Johtajuuden kehitys lähti liikkeelle kahdeksan Welado Walmentajan sakilla. Kevään kehitysvalmennus koostui kuudesta puolen päivän työpajasta, omista henkilökohtaisista yksilövalmennuksista, erinomaisista keskusteluista sekä kotitehtävistä.

Mistäs koulutukset sitten koostuivat?  Yhteisissä tuokioissa keskustelimme valmentavasta johtamisesta teoriassa. Harjoittelimme valmennussessioita, palautteenantoa ja kysymyksillä oivalluttamista. Puhuimme itseohjautuvuudesta ja sen oppimisen tukemisesta. Menimme syvälle Weladon arvoihin, ja mietimme, mitä ne tarkoittavat johtajuusfilosofian ja ihan konkreettistenkin tilanteiden kannalta. Mietimme myös, mitä rohkea, avoin ja tekijöilleen paras tarkoittaa haastavissa johtamis- ja esimiestilanteissa. Yksi työpaja vietettiin kehittäen muutosjohtamisen ja viestinnän taitojamme. Keskustelimme valmentavan johtajuuden ohella siitä, kuinka tärkeää on pystyä tunnustelemaan, milloin vastaanottaja tarvitsee valmentajan sijasta mentorin, ja kysymysten sijasta vastauksia. Tämä on yksilöllistä ja palvelevaa johtamista.

Menimme myös kukin itseemme, ja tutkiskelimme omaa johtajuuttamme omissa one-on-one valmennuksissa. Mitkä ovat vahvuuksiamme, joista ponnistamme? Mitä asioita haluaisimme kehittää omassa johtajuudessa? Mitkä ovat puolustusmekanismimme, ja minkälaisia tunnereaktioita itse kullakin on? Toisaalta juttelimme konkreettisista aiheistakin: tavoitteellisuudesta ja mittaroinnista, erilaisista ihmisistä ja kohtaamisista. Aivan arjen asioista, ja johtajana kasvamisesta.

Maksimihyöty koulutuksesta

Työmme Heromakerin kanssa jatkuu nyt Weladon yleisen valmentavan johtamisen koulutuksen kehittämisellä. Projektissa valmistuu e-oppimismateriaalia, reflektointipolku, ja valmennusrunko uusien esihenkilöiden ja valmentajien kouluttautumiselle. Weladon eri esihenkilöroolit tulevat käymään kyseisen koulutuksen aalloissa, ja ensimmäinen pilottiporukka starttailee matkansa marraskuussa 2021. Heitä heidän johtajuusmatkallaan tulee tukemaan Weladon oma johto, eli Heromakerin valmentajamatkallaan alulle coachaamat Weladon Walmentajat, one-on-one coachingeissa.

Terkuin,

Noora Haverinen
Kehitysjohtaja, Welado Oy
noora.haverinen@welado.fi
040 760 6551