Älä kuvittele, että sisäinen viestintä on vain yksinpuhelua

Pidetäänkö teilläkin henkilöstöinfo neljä kertaa vuodessa? Tai kokoonnutteko vain juhannuksena ja jouluna kuuntelemaan Toimitusjohtajan infotilaisuutta toivoen, että ainakin pullaa olisi tarjolla? Onko sinullakin vaikeata pysyä hereillä, kun Talousjohtaja läpikäy monotonisella äänellä kalvo toisensa jälkeen EBITDAa ja lainojen takaisinmaksusuunnitelmia? Henkilöstön tiedotustilaisuudet eivät tänä päivänä ole yksinpuhelua, vaan kahdensuuntaista dialogia.

Mistä on kyse?

Olen itse ollut monissa henkilöstöinfoissa ja toimitusjohtajan kvartaali-infoissa, joissa olen huomannut miten puhujan materiaali ja selkokielinen viesti vaikuttavat merkittävästi henkilökunnan kiinnostukseen koko teemaan liittyen. Tarkoitushan on viestiä ja käydä dialogia, ei vain tiedottaa. Tiedottamista varten on olemassa ilmoitustaulut, sähköpostit, infonäytöt ja kuukausipalaverit.

Useassa yrityksessä on käytäntönä pitää viikoittain henkilöstölle tiedotustilaisuus, jossa johtoryhmän jäsenet esittävät vuorotellen oman alueensa ajankohtaisia asioita ja henkilökunta kuulee miten yrityksellä menee taloudellisesti. Eräässä yrityksessä dialogia ei ollut, eikä kysymyksiä esitetty, asioita vain tiedotettiin niin että pomot puhuvat ja alamaiset kuuntelevat. Osallistujamäärät vähenivät viikko viikolta ja yrityksessä ruvettiin miettimään, mikä henkilöstöinfoissa oli vikana? Yrityksessä muutettiin henkilöstöinfojen pitämiskäytäntöä siten, että johtoryhmän sijaan puhujina olivat milloin aluemyyntipäällikkö, ostaja, controller jne. Yrityksessä suunniteltiin jokaiselle viikolle vuodeksi eteenpäin puhuja ja teema. Puhujalle annettiin vapaat kädet siihen, mitä puhuja haluaa kertoa ja millä tavalla hän viestin esitti. Tärkeimpänä tavoitteena oli, että jokainen vuorollaan sai itse kertoa omasta työstään ja saavutuksistaan, tiedottaa taloudelliset asiat henkilöstön itsensä ei johdon sanelemana ja ennen kaikkea lisätä dialogia ihmisten kesken! Lopputulemana kävijämäärät kasvoivat, dialogin määrä parani ja henkilöstön tyytyväisyys johtoon kasvoi. Hyvä tulos, joka edellytti vain sitä että johto uskalsi luopua ”omasta vallastaan” ja toimi modernisti unohtaen perinteiset johtoa palvelevat käytännöt.

Voisitko harkita että et aina päättäisi itse johtajana viikkopalaverin agendaa? Uskallatko kokeilla modernia tapaa, jossa alaisillasi olisi aito mahdollisuus tuoda esiin asioita, jotka sillä hetkellä ovat akuutteja? Tällä mallilla voit näyttää, että sinulla ei ole asetelmaa, jossa johtajat/esimiehet viestivät yksisuuntaisesti alaspäin. Miten tämä voisi vaikuttaa yrityksen kulttuuriin?

Työelämässä voi tehdä asioita monella tavalla ja tärkeintä on aina miettiä, mitä henkilöstö toivoo ja ottaa henkilökunta myös viestintään mukaan. Mielestäni on myös hienoa, jos infotilaisuudessa esiintymisjärjestyksellä ei aina ole väliä ja toimitusjohtaja esiintyykin välillä vasta viimeisenä. Näin voimme tuoda esiin sitä, että meistä jokainen henkilö on yhtä tärkeä ja arvokas. Lähestyttävyydestähän Tommi kirjoittikin jo aiemmin https://heromaker.fi/sankarintekijan-vinkki-2-50-ala-pelkaa-ihmista-ei-se-pure/

Sankaritekijän vinkki

Mitä, jos pyrkisit ulkoistamaan osan sisäisestä viestinnästä henkilöstölle? Onko statuksellesi vaarallista, että et itse pääsekään aina tuomaan tietoa esille? Kun kerran sisäinen viestintä on aina vuodesta toiseen kaikissa yrityksissä top3 kehityskohde henkilöstökyselyn jälkeen, niin voisitko itse heittää pallon henkilöstölle ja pyytää heitä itseään viestimään?

Nyt sinulla on taas viikko aikaa miettiä voisiko joku näistä vinkeistä toimia Sinun tiimissäsi?  Millä muilla tavoin voisitte hyödyntää ideoita omassa organisaatiossanne tai ratkaista samankaltaisia tilanteita tulevaisuudessa?

Sankarintekijöiden vinkkeihin tutustuessa on hyvä miettiä:

  • Mitä käytännön avulla yritetään saada aikaan?
  • Mitä onnistunut käytännön toteutus edellyttää?
  • Toimisiko tämä idea omassa organisaatiossamme? Miksi tai miksi ei?

Sankariksi ei synnytä, sankariksi kasvetaan 😊

Ota yhteyttä niin keskustellaan lisää:

Katri / katri@heromaker.fi / 050 378 3630